OGŁOSZENIE

W związku z trwającym na obszarze Polski stanem zagrożenia epidemicznego Zarząd Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Elblągu informuje: Ustawą z 31 marca 2020r „ o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…” został zmieniony (na okres przejściowy) dotychczasowy ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia.
O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Spółdzielni.
Elblag, dnia 15.06.2020r