Fundusz remontowy budynkowy:
1. Fromborska 23 – remont dachu.
2. Fromborska 27 pawilon – remont schodów.
3. Fromborska 17 - piwnica – wymiana poziomów instalacji sanitarnej.
4. Legionów 28/III i IV kl. – remont schodów wejściowych.
5. Fromborska 23, 25, 27 (teren przed wejściem do klatek schodowych) – rekultywacja trawnika wraz z pracami pielęgnacyjnymi.
6. Fromborska 23 i 25 (klatka schodowa) – wymiana pochwytów poręczy balustrad, malowanie balustrad i krat okiennych.
Fundusz remontowy wspólny:
7. Sienkiewicza – parking.

Informujemy, że prace ujęte w poz. 2, 3, 4 oraz 7 zostały przeniesione z roku poprzedniego. Prac tych nie udało się wykonać w roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiczną.