Fundusz remontowy budynkowy:
1.  Fromborska 27 - naprawa balkonów w mieszkaniach nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,18,25,26 i 32.
2.  Legionów 34 - remont klatek
3.  Legionów 24/III klatka - naprawa izolacji ścian piwnic (15 mb)
4.  Fromborska 25 - remont dachu
5.  Legionów 24/II klatka - wykonanie schodów wejściowych
6.  Legionów 28/II klatka - naprawa podestu wejściowego

Fundusz remontowy wspólny:
1.  Sienkiewicza - parking (pozycja warunkowa).

Koszt realizacji nie jest ujęty w planie finansowym na 2019r.
Realizacja będzie zależała od załatwienia spraw urzędowych i przesunięcia płatności na rok przyszły.